Borgbo gruppboende

Mer än en idyll!

Vid sjön Vällingen ligger en av våra gruppbostäder – på gångavstånd till bad och båtplats och med vacker sörmländsk natur åt alla håll.  I vissa skeden av livet behöver man bo lite mera avskilt med möjlighet till en boendemiljö som är överskådlig och lugn. Det finns några arbetsplatser på Borgs gård intill och i det helhetskonceptet kan man bygga upp känslan av sammanhang, trygghet och självförtroende. På området finns även tre medarbetarhus.