Dagverksamhet

Speciella arbetsplatser för speciella människor

Målsättning med verksamheten

Vi vill skapa en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats var vi kan uppmuntra och ge alla som arbetar här en möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling samt en känsla av sammanhang, både i samhället och i det individuella.

 

Kännetecken

Arbetet i daglig verksamhet ska kännetecknas av arbetsglädje, meningsfullhet och delaktighet. Att kunna påverka arbetets innehåll och utförandet av sina arbetsuppgifter. Att bli trygg i sin yrkesroll/identitet genom att få följa hela processen från början i de olika arbetsmomenten till den färdiga produkten. Ett uppskattande klimat mellan arbetstagare, medarbetare och ledning och en förutsägbar dag/vecka/år med tydlig och återkommande rythm i trygg miljö.


Kontakta oss

Haganäs

Telefon: 08 551 52 177
Fax: 08 551 52 176
E-post: info@haganas.se


Visa karta och vägbeskrivning
Fler kontaktuppgifter