FN mänskliga rättigheter

FN-konventionen - en ledstjärna

 

I december 2006 antog FNs generalförsamling en konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning som undertecknades av Sverige i mars 2007.

 

konventionen skapar ett rum som behöver fyllas med medmänsklighet

 

Här följer några punkter som vi vill lyfta fram

 

Art. 24: utbildning - individen står i centrum, det är skolan/samhället som behöver ändras för att kunna integrera människor med funktionsnedsättning - Alla har rätt till utbildning till maximal kapacitet

Art. 10, 12, 19, 24, 25, 27: arbete Det nya och centrala är rätten till arbete och inkomst. Vi kommer att behöva utveckla nya former och lösningar inom den delen av vår verksamhet.

 

Genom Rudolf Steiners tankar om samhällets sociala tregrening och i hans sociala grundlagen kan vi få inspiration för en inkomst som inte är bunden till prestationen utan till den enskildes behov!

 

Artiklar som handlar om livet/boendesituation – fem aspekter

  

a) rätt till självbestämmande: rätten att välja var, hur och med vem man vill bo. (Art. 19 öppnar för olikhet i boendeformen, mobilitet i landet/EU?)

 b) rätt till full integration och delaktighet i samhället och rätt till det stödet man behöver för att förverkliga det

c) rätt till en privatsfär (art. 22)

d) jämlikhet i allt som har med familjen att göra (partnerskap, giftermål, sexualitet, barn)

 e) rätt till en rimlig levnadsstandard (art.28) Mat, kläder, boende. Detta är mer än minimum, utan jämförbart snitt.

 

Dessutom förpliktelse att kontinuerligt förbättra standarden. Utifrån det skall vi sträva efter gemenskapsformer

· som är transparenta utåt och som inkluderar omkretsen

· som är reflekterande och i ständig utveckling

· som kan erbjuda en mångfald av individuellt utformade boendealternativ och olika arbetsmöjligheter

· som är jämlika - så att människor kan uppleva och öva sig som rättspersoner.

· som är bra på att ge både professionellt OCH medmänskligt stöd, omsorg och hjälp.


Kontakta oss

Haganäs

Telefon: 08 551 52 177
Fax: 08 551 52 176
E-post: info@haganas.se


Visa karta och vägbeskrivning
Fler kontaktuppgifter