Fortbildning

Alla behöver fortbildning

 

Livslångt lärande är ett måste i ett föränderligt samhälle. Men vi vet också att vi glömmer om vi inte använder det vi har lärt oss – för några är det integralräkningen, för andra förmågan att kunna läsa, skriva och räkna.
 
Det finns otaliga möjligheter till övande i vardagen och vi försöker att ta vara på dem. Att leda bykonferensen eller ett fredagsmöte, att läsa upp eller skriva protokoll kan vara en utmaning som heter duga.
 
Ett annat forbildningsprojekt är våra gemensamma stormöten där vi under ett år bearbetar ett aktuellt tema – från kunskap till handling. 2009 var det miljöfrågor som ledde fram till miljöpolicy och handlingsplaner. 2010 är det ”friska medarbetare på en hälsosam arbetsplats”. Även särvux breda utbud av kvällskurser används flitigt och regelbundet.


Kontakta oss

Haganäs

Telefon: 08 551 52 177
Fax: 08 551 52 176
E-post: info@haganas.se


Visa karta och vägbeskrivning
Fler kontaktuppgifter