Läkepedagogik och socialterapi Våra kärnvärden

Behöver vi en gemensam värdegrund?

 

Under början av 2000talet formulerade den svenska intresseorganisationen för läkepedagogik och socialterapi (som 2008 har fått namnet Värna) ett antal kärnvärden.

 

Dessa är gemensamma för våra verksamheter, som alla arbetar utifrån en antroposofisk människobild. Här är den versionen som vi på Haganäs arbetar med:

 

1. Människans andliga dimension Det som kännetecknar människan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla sig skapande till både sina förutsättningar och sina begränsningar. Det finns något unikt och oförutsägbart i varje människa som man kan beteckna som den andliga kärnan i personligheten. Varje människa är unik och har förmåga att utvecklas

2. Livets röda tråd Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. Det finns en röd tråd i varje människas liv, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hoptrasslad. Respekt och ansvar inför varje individs speciella ödessituation är utgångspunkten för det läkepedagogiska och socialterapeutiska arbetet. Alla har en individuell livsplan!

3. Individuellt liv i gemenskap Inom våra verksamheter finns en strävan att varje person ska finna ett lämpligt socialt sammanhang att leva och att verka i . Vi är övertygande om att gemenskap bidrar till individens utveckling och trygghet. Tillsammans är man mindre ensam

4. Tålamod med det individuella Bortom funktionshindret finns en alldeles egen, utvecklingsbar kraft i varje människa. Att visa respekt inför den individuella utvecklingsvägen är grundläggande i vårt arbete. Att bli allt mer sig själv kräver tid och tålamod. Det är inte främst resultatet utan ansträngningen som räknas.

”Långsamt är det fortaste jag kan”

5. Det livslånga lärandet I mötet med personer med funktionshinder bli behovet av den egna utvecklingen uppenbar för alla parter Ur det perspektivet bildar svårigheter (både hos personen med funktionshinder och hos medarbetaren) ett område där man möts och där fröet till vidare utveckling och livslångt lärande finns för bägge parter. Läroprocesser pågår under hela livet på tre plan: Att lära i mötet med sig själv, med varandra och med värden.

6.En medvetet utformad miljö Vi eftersträvar en ansvarsfull miljöpolicy, en estetisk tilltalande miljö såväl inomhus som utomhus och en god arbetsmiljö för alla. När det gäller kroppens och själens miljö är vardags- och högtidshändelser inordnade i ett rytmiskt återkommande förlopp. Denna rytm skapar ett lugn och en trygghet i tillvaron. Miljömedvetenhet – på alla plan

7. Ett skapande liv - arbetets betydelse Det skapande elementet är nära förbundet med känslan av harmoni och välbefinnande. I det konstnärliga övandet och skapandet kan varje individ ge utlopp för sin inneboende kreativitet. I en vuxens människas liv intar arbetet en central plats. Att hitta en arbetsgemenskap, att få känna sig behövd och att hitta en meningsfylld uppgift, är särskilt viktigt för en person med funktionshinder. Att behövas på riktigt!

Bearbetad version, Katharina Karlsson/Haganäs 2010


Kontakta oss

Haganäs

Telefon: 08 551 52 177
Fax: 08 551 52 176
E-post: info@haganas.se


Visa karta och vägbeskrivning
Fler kontaktuppgifter