Haganäs

för människor som är i behov av stöd, mänsklig omsorg och gemenskap


Haganäs startade 1989 som ett gruppboende för unga vuxna med psykisk utvecklingsstörning (ja, så hette det då).
Ända från början fanns strävan att försöka skapa en gemenskap tillsammans med de människor som under kortare eller längre tid ville bo på Haganäs, vara medarbetare eller båda delar.

 

Den gemenskapen som bildas av dessa människor är ett bärande hölje kring var och ens individuella liv, motverkar isolation och ensamhet och är utvecklande och i högsta grad ”inkluderande”.
Socialterapi blir genom denna intention ett större innehåll – och en större utmaning.

 

Inte bara det praktiska vård- och verkstadsarbetet är inspirerat av antroposofin utan även organisationen i sin helhet som grundar sig på självförvaltning, sättet hur vi umgås med varandra, hur vi organiserar vardagen och firar högtider, hur vi vårdar omgivningen mm

.
Haganäs har inga ”anställda” utan vi är alla medarbetare i ett stort gemensamt socialt projekt som pågår!


Kontakta oss

Haganäs

Telefon: 08 551 52 177
Fax: 08 551 52 176
E-post: info@haganas.se


Visa karta och vägbeskrivning
Fler kontaktuppgifter