Vår inriktning

Boende och dagverkssamhet i Bykollektiv LSS 9:1 och 9:3
Samt stödboende i samhället.

Vi samarbetar även med arbetsförmedlingens rehabilitering

Vi arbetar med människor som är i behov av stöd, omsorg och gemenskap
Inriktning:

Vuxna

Daglig verksamhet
Gruppbostad, 
Boende med service
Tillstånd LSS


Kontakta oss

Haganäs

Telefon: 08 551 52 177
Fax: 08 551 52 176
E-post: info@haganas.se


Visa karta och vägbeskrivning
Fler kontaktuppgifter