Välkommen till Haganäs!

Vi erbjuder boende och daglig verksamhet för människor i behov av vård, omsorg och gemenskap.