Ugglebo servicebostad

Ett mer självständigt boende i samhället

Att bo med individuellt anpassat stöd Socialterapi är ett brett arbetsfält och skall finnas där behoven finns. Ugglebo förenar det bästa av två världar: självständighet i egen lägenhet i ett vanligt bostadsområde mitt i samhället och tillgång till professionellt stöd och gemenskap i en basenhet. I baslägenheten finns det möjlighet att umgås, laga mat och äta tillsammans samt delta i olika gemensamma aktiviteter. 

Det är en boendeform som kräver lite mera självständighet och initiativ av den enskilde. Det är en servicebostad för 18 personer som behöver dels hjälp och stöd i sin hemmavardag, men lika mycket tillgång till medarbetare och en trygg plats utöver det egna hemmet.