Boende

Haganäs bygemenskap - Ett bykollektiv

Bykollektivet är en boendeform, där en del av medarbetarna har valt att leva nära de människor som söker socialterapeutisk vård. Detta innebär att det finns – utöver den professionella vården, servicen och stödet – ett nätverk av grannar. Haganäs består idag av två gruppboenden - Stora huset och Storgården. Dessutom planeras ett nytt gruppboende för personer som behöver lite mer vård och omsorg på området.

Ugglebo - Stödboende i samhället

Att bo med individuellt anpassat stöd Socialterapi är ett brett arbetsfält och skall finnas där behoven finns. Ugglebo förenar det bästa av två världar: självständighet i egen lägenhet i ett vanligt bostadsområde mitt i samhället och tillgång till professionellt stöd och gemenskap i en basenhet. I baslägenheten finns det möjlighet att umgås, laga mat och äta tillsammans samt delta i olika gemensamma aktiviteter. 

Det är en boendeform som kräver lite mera självständighet och initiativ av den enskilde. Det är ett stödboende för 18 personer som behöver dels hjälp och stöd i sin hemmavardag, men lika mycket tillgång till medarbetare och en trygg plats utöver det egna hemmet. 

Borgbo – Mer än en idyll

Vid sjön Vällingen ligger en av våra gruppbostäder – på gångavstånd till bad och båtplats och med vacker sörmländsk natur åt alla håll.  I vissa skeden av livet behöver man bo lite mera avskilt med möjlighet till en boendemiljö som är överskådlig och lugn. Det finns några arbetsplatser på Borgs gård intill och i det helhetskonceptet kan man bygga upp känslan av sammanhang, trygghet och självförtroende. På området finns även tre medarbetarhus.