Haganäs bygemenskap

Ett bykollektiv


Bykollektivet är en boendeform, där en del av medarbetarna har valt att leva nära de människor som söker socialterapeutisk vård. Detta innebär att det finns – utöver den professionella vården, servicen och stödet – ett nätverk av grannar. Haganäs består idag av två gruppboenden - Stora huset och Storgården. Dessutom planeras ett nytt gruppboende för personer som behöver lite mer vård och omsorg på området.