Haganäs gruppbostäder

Haganäs har tre gruppbostäder - Stora huset, Solbacken och Borgbo

Solbacken och Storahuset - en del av en bygemenskap!

Bykollektivet är en boendeform, där en del av medarbetarna har valt att leva nära de människor som söker socialterapeutisk vård. Detta innebär att det finns – utöver den professionella vården, servicen och stödet – ett nätverk av grannar. 


Borgbo - mer än en idyll!

Vid sjön Vällingen ligger den tredje av våra gruppbostäder – på gångavstånd till bad och båtplats och med vacker sörmländsk natur åt alla håll.  I vissa skeden av livet behöver man bo lite mera avskilt med möjlighet till en boendemiljö som är överskådlig och lugn. Det finns några arbetsplatser på Borgs gård intill och i det helhetskonceptet kan man bygga upp känslan av sammanhang, trygghet och självförtroende. På området finns även tre medarbetarhus.