Om oss

Vi arbetar med människor som är i behov av stöd, omsorg och gemenskap.

Vår målgrupp är personer som omfattas av LSS lagens 1§ p. 1-3 och som har rätt till gruppbostad, stödboende och/eller daglig verksamhet enligt 9§ p. 9 och 10 LSS. Vi samarbetar även med arbetsförmedlingens rehabilitering.